Pukkverk og leieknusing i Verdal   

Tore Guddinsmo grus er et familie eiet selskap, som driver primært med levering av alle typer masser, transport, knusing av fjell og anleggsvirksomhet.
Vi er lokalisert i Verdal i nordtrønderlag der vi har egne steinbrudd og grustak. Kontoret er lokalisert på Grønnøra (vegdekke) i Verdal der vi i tillegg har verkssted og utsalg.
Vi utfører mobilknusing i hele Midt-Norge, grov og finknusing samt sortering av alle typer masser.

Pr i dag sysselsetter vi 8 mann og vi er godkjent lærlingebedrift.
Vi har tiltaksklasse 1 og er tilknyttet kontrollrådet som leverandør til tilslag til asfalt: NS-EN 13043:2002+NA:2008